tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1513
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Opis

Zakres Badań

 • Restytucja i ochrona ryb wędrownych, głównie troci, łososia, parposza, jesiotra zachodniego oraz certy, minoga rzecznego i wstępującego do rzek młodego węgorza
 • Budowa sztucznych tarlisk dla łososi
 • Badanie formowania się systemu reprodukcyjnego troci i łososi w ontogenezie
 • Poznanie struktury populacji i odżywiania się łososi w morzu w polskiej strefie ekonomicznej
 • Rozróżnianie i analiza morfometryczna młodzieży łososia i troci oraz krzyżówek w/w gatunków
 • Analiza osteologiczna czaszek troci i łososi
 • Badanie dojrzewania różnych gatunków ryb jesiotrowatych hodowanych w rejonie Morza Kaspijskiego oraz w Polsce
 • Testowanie nowych preparatów do stymulacji owulacji i spermacji u ryb, w tym syntetycznych analogów podwzgórzowej luliberyny oraz blokerów receptorów dopaminowych
 • Parazytofauna ryb, głównie łososiowatych
 • Analiza cyklu płciowego małży słodkowodnych i morskich
 • Badania cytogenetyczne i molekularne inwazyjnych gatunków małży
 • Ocena składu zooplanktonu i makrobentosu rzeki Drawy i jej dopływów

Projekty zrealizowane:

"Restauracja rybacka zlewni Drawy z uwzględnieniem rekultywacji, ochrony i poprawy środowiska oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu" finansowany ze środków Unii z funduszu Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

"Oddziaływanie wód kanału zrzutowego Elektrowni Dolna Odra o podwyższonej temperaturze, na ryby i faunę bezkręgową wód dolnej Odry” Grant zamawiany z przemysłu (Elektrownia Dolna Odra), realizacja 2009-2014
Przy Katedrze Zoologii Ogólnej działa Koło Naukowe Ichtiologów skupiające studentów różnych kierunków Wydziału Biologii

Wyszukiwarka

Kalendarz

marzec 2021
N P W Ś C Pt S
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić