tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1513
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Artykuły

Katedra Biologii Komórki

Aktualności

pani profesor zd

Z głębokim żalem żegnamy prof. zw. dr hab. Stanisławę M. Rogalską

 

W dniu 17 kwietnia 2015 po ciężkiej chorobie odeszła od nas na zawsze Pani Profesor Stanisława M. Rogalska, wybitny genetyk i cytogenetyk, wieloletni zasłużony pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji naukowych, monografii i podręczników  akademickich, aktywny działacz wielu organizacji naukowych w kraju i na świecie. Członek Rady Naukowej w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

Pani Profesor Stanisława Rogalska pracę na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczęła w 1996 roku. Wcześniej związana była ze środowiskiem naukowym Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie studiowała, doktoryzowała się, otrzymała stopień doktora habilitowanego i w 1993 roku tytuł profesora.

Pani Profesor wniosła olbrzymi wkład w rozwój i podnoszenie jakości Wydziału Biologii na bazie solidnej tradycji akademickiej. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Profesor w 1998 roku Wydział otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Pani Profesor zorganizowała od podstaw i kierowała Katedrą Biologii Komórki. Przewodniczyła Wydziałowej Komisji ds. Nauki. Kierowała i współorganizowała studia doktoranckie, dając możliwość rozwoju najzdolniejszym absolwentom i miłośnikom przyrody. Była również pomysłodawczynią i twórcą Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.

Pani Profesor za swoją pracę została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wielokrotnie Nagrodami JM Rektora.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu, poświęceniu, olbrzymiej fachowości i niepospolitej życzliwości dla ludzi była w środowisku powszechnie szanowanym autorytetem. 

W osobie Pani Profesor nauka polska i społeczność Uczelni straciła
znakomitego Nauczyciela Akademickiego, wybitnego Naukowca oraz
wspaniałego Człowieka.

Załączniki:
Pobierz plik (pani pro.png)pani pro.png[ ]48 Kb

Publikacje

2012-2016

W czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiej

(ministerialna lista A)

 • §Skuza L.,  Czerniejewski P.,  Drotz M. K.,  Berggren M.S., 2012. Molecular connectedness between self and none self-sustainable populations of Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis, H. Milne Edwards, 1853) with focus to the Swedish Lake Vanern and the Oder and Vistula River in Poland.,  Hereditas  (2)149:55-61

 • §Achrem ., Skuza L., Kalinka A., Szućko I., Filip E., Słominska-Walkowiak R., Rogalska S.M. 2012. Role of epigenetic mechanisms in plant response to low temperature, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54/1: 1–9.

 • §Szućko I., Filip E., Słominska-Walkowiak R., Skuza L. 2012. Multifunctional Germin Protein And Germin-Like Proteins In Plants, Postępy Biologii Komórki 2(39): 289-300.

 • §Skuza L., Rogalska S.M., Dyba S.M., Bocianowski J.  2013. RAPD  polymorphism in the prebreeding material for cultivation of synthetic variations of lucerne (Medicago sativa L.). Central European Journal of Biology  8(1): 38-47.

 • §Skuza L., Demska K. 2013. Horyzontalny transfer genów w mitochondriach roślinnych. Postępy Biologii Komórki 40 (2): 231-252.

 • §Achrem M., Kalinka A., Rogalska S. 2014. Assessment of genetic relationships among Secale taxa by using ISSR and IRAP markers and the chromosomal distribution of the AAC microsatellite sequence. Turk J Bot 38: 213-225. doi:10.3906/bot-1207-26.

 • §Kalinka A., Mifsud S., Popiela A., Achrem M. 2014. Chromosome number of Elatine gussonei (Sommier) Brullo (Elatinaceae) and its distribution on the Maltese islands. Acta Bot. Croat. 73(1): 267-273.

 • Skuza L., Achrem M., Pilecka-Rapacz M., Czerniawski R., Domagała J., Kirczuk L.Genetic variability ofsalmo truttal. Species from the catchment areas of the Drawa and Rega rivers evaluated using RAPD and SSR markers.Polish Journal of Natural Sciences 2:161-175.

 • Wieczorek A., Achrem M., Mitka J.R., Rogalski M., Werczyńska K. 2014. Genetic variability of the populations of Zwackhia viridis (ach.) poetsch & schied (Lecanographaceae, Lichenized Ascomycetes) in the eastern Poland: geographic versus habitat distance.

 • Voisin S, Cieszczyk O, Pushkarev VP, Dyatlov D, Vashlyayev BF, Shumaylov VA, Maciejewska-Karlowska A, Sawczuk M, Skuza L, Jastrzebski Z, Bishop DJ, Eynon EJ. EPAS1 gene variants are associated with sprint power athletic performance in two cohorts of European athletes. BMC Genomics 2014, 15:382 doi:10.1186/1471-2164-15-382.

 • Szućko I., Rogalska S. 2015. Application of ISSR-PCR, IRAP-PCR, REMAP-PCR, and ITAP-PCR in the assessment of genomic changes in the early generation of triticale. Biologia Plantarum, 59 (4): 708-714.

 • Kalinka A., Achrem M. 2015. Analysis of the flanking sequences of the heterochromatic JNK region in Secale vavilovii Grossh. Chromosomes. Biologia Plantarum 59 (4): 637-644.

 • Szućko I., Skuza L., Filip E. 2015. Intergenic Spacer Length Variability in Cultivated, Weedy and Wild Rye Species. Open Life Sci., 10:186-192.

 • Kalinka A., G. Sramkó, O. Horváth, A.Molnár V., A. Popiela. 2015. Chromosome numbers of selected species of Elatine L. (Elatinaceae). Acta Soc Bot Pol, 84(4): 413-417.

 • Nawrocka-Grześkowiak U., Skuza L. Szućko I. 2015. Zmienność cisa w wybranych rezerwatach Polski, Sylwan, 159(6): 491-497.

 • Szućko I. 2016. Sirtuins: not only animals proteins. Acta Physiologieae Plantarum.vol.10(38):237:1-9

Pozostałe czasopisma polskie i zagraniczne (ministerialna lista B)

 • Szućko I., Kalinka A., Achrem M. 2012. Charakterystyka i zastosowanie SSR i ISSR w badaniach genomów roślinnych. Kosmos 61, 4(297): 597-602.

 • Achrem M., Skuza L., Kirczuk L., Domagała J., Pilecka – Rapacz M., Czerniawski R. 2015. Genetic variation of Salmo trutta L. species from the catchment areas of the Rega, Parsęta and Wieprza rivers evaluated by RAPD and SSR markers. Folia Biologica, 63: 1-7

 • Skuza L., Demska K., Adamczyk A. 2015. Barkoding DNA jako nowoczesne narzędzie biologii molekularnej. Postępy Biologii Komórki, 42 (4): 621-632.

Podręczniki i skrypty

 • §Rogalska S., Achrem M., Wojciechowski A. 2010. Chromatyna. Molekularne podstawy epigenetyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 • §Skuza L., Słominska-Walkowiak R., Filip E., Achrem M. Kalinka A. 2008. Wybrane metody biologii i cytogenetyki molekularnej. Wydawnictwo Naukowe US.

 • §Rogalska S., J. Małuszyńska, M. Olszewska. 2005. Podstawy cytogenetyki roślin. PWN Warszawa.

 • §Rogalska S. 2004. Biologia komórki w zarysie. Wydawnictwo Naukowe US.

   

   

  Monografie

 • §Filip E., Rogalska S. 2012. STS-PCR characteristics of genes coding HMW-GS in old cultivars of wheat (Triticum aesitvum spp. vulgare L.), red.: A. Börner and B. Kobijlski,  EWAC 15th The European Cereals Genetics Co-operative Meeting 2011.7-11 November, 2011, Novi Sad, Serbia,  130-133

 • §Skuza L., Rogalska S. 2012. The change of the structure of atp1 mitochondrial gene are connected with presence of additional heterochromatin in 2R chromosomes in Secale vavilovii Grossh. Lines red.: A. Börner and B. Kobijlski. EWAC 15th The European Cereals Genetics Co-operative Meeting 2011.7-11 November, 2011, Novi Sad, Serbia, 197-200

 • §Szućko I. 2012. Markery DNA oparte na genetycznych elementach ruchomych stosowane w badaniach genomów roślinnych. Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3, tom III, pod red. M. Kuczera, Monografia 2012, CREATIVETIME, Kraków.

 • §Demska K., Rogalska S. 2012. Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część V - Nauki przyrodnicze. Rola i znaczenie białkowej izomerazy disiarczkowej (PDI) u organizmów żywych. CREATIVETIME, Kraków (1): 72-81.

 • §Skuza L., Filip E., Szućko I. 2013. Use of organelle markers to study genetic diversity in soybean. In A comprehensive survey of international soybean research - genetics, physiology, agronomy and nitrogen relationships. Ed by J. E. Board, 553-581.

Doktoranci/Magistranci/Dyplomanci

Doktoranci:

mgr Katarzyna Demska - tel. 444 16 41

           e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

mgr Eliza Orłowska - tel. 444 16 37

         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

mgr Robert Kościów - tel. 444 15 39

Pracownicy katedry

Kierownik Katedry:


dr hab. Lidia Skuza, prof. US

tel. 444 15 35

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Adiunkci:


dr Magdalena Achrem

tel 444 15 23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


dr inż. Ewa Filip

tel 444 16 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


dr Anna Kalinka

tel 444 15 23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


dr Izabela Szućko

tel 444 16 41

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Kontakt

Katedra Biologii Komórki

Wydział Biologii

Uniwersytet Szczeciński

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

tel./fax +91 444 15 35

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Opis

    Katedra Biologii Komórki na Wydziale Biologii została powołana decyzją Senatu US w roku 1997.  Kierownikiem Katedry w latach 1997 - 2014 była prof. zw. dr hab. Stanisława Maria Rogalska, której specjalnością była cytogenetyka, genetyka i hodowla roślin. Od października 2014 roku Kierownikiem Katedry została dr hab. Lidia Skuza,prof. US której specjalnością jest biologia molekularna roślin. Katedra prowadzi badania naukowe z zakresu cytogenetyki, biologii molekularnej i genetyki roślin.

Tematyka badawcza:

- analiza kariologiczne rodzaju Secale, identyfikacja chromosomowa specyficznych sekwencji nukleotydowych DNA takich jak geny i transpozony za pomocą techniki FISH i Giemzy, badania filogenetyczne z wykorzystaniem techniki GISH;

- analiza zachowania się chromosomów w mejozie u mieszańców pszenno-żytnich, identyfikacja chromosomów zaangażowanych w określony typ zaburzeń za pomocą metod GISH i Giemzy;

- obserwacja zmian epigenetycznych, takich jak częstotliwość i wzór metylacji w wybranych genach u mieszańców pszenno-żytnich i ich genomach rodzicielskich;

- analiza polimorfizmu białek izoenzymatycznych u roślin użytecznych gospodarczo;

Działalność naukowa

Granty badawcze

- Introdukcja genów odporności na choroby i owady oraz męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.) - Postęp Biologiczny 2014-2020, jako jednostka partnerska UP w Poznaniu

- Badanie stopnia pokrewieństwa w obrębie rodzaju Secale za pomocą analizy sekwencji niekodujących chloroplastowego, mitochondrialnego i regionów IGS jądrowego rDNA, N N310 435438

-Przyczyny spadku wigoru roślin i ich eliminacji z populacji na przykładzie żyta Secale vavilovii Grossh., nr N N310 436038, 2010-2013

-Zmienność fenologiczna , morfologiczna i genetyczna wybranych ekotypów Poa pratensis L w aspekcie ich cech użytkowych i zachowania puli genowej gatunku, współwykonawca grantu badawczego KBN Nr 2P06R08630

Granty promotorskie

-Badanie zmienności genetycznej grupy odmian pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L. za pomocą izoenzymów i markerów STS (PCR-DNA), NR N N302 299434, 2008-2010

Inne

-Grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII, Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji", projektu systemowego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie. Temat „ Zmiany sekwencji DNA w genomach mieszańców pszenno-żytnich" ; 2013-2014

-Grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII, Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji", projektu systemowego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie. Temat „ Charakterystyka molekularna eliminowanych sekwencji nukleotydowych DNA w mieszańcach pszenno-żytnich" ; 01.04 2009- 31.01.2010.

-Grant Europejski nr 228506: Researchers' Night- Szczecin – Time , wrzesień 2009

-Grant Europejski nr 228506: Researchers' Night- Szczecin – Time , wrzesień 2008

- Autorstwo wniosku WNP "Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Stypendia

-Projekt badawczy nr FSS/2009/II/D3/W/0031, Temat projektu: Identification of candidate genes for cold tolerance in Festuca pratensis (Identyfikacja genów warunkujących mrozoodporność u Festuca pratensis).

-Projekt badawczy nr FSS/2009/II/D3/W/0034, Temat projektu: Dynamika transkrypcji genów indukowanych przez niską temperaturę u Festuca pratensis z użyciem analizy qRT-PCR.

Doktoraty

 • §dr Renata Słominska-Walkowiak - tytuł dysertacji:  Mono- i poligeniczna ocena zmienności genetycznej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Dąbrowie.
 • §dr L. Skuza - tytuł dysertacji: Analiza restrykcyjna genomu mitochondrialnego w gatunkach z rodzaju Secale.
 • §dr Magdalena Achrem – tytuł dysertacji: Studia kariologiczne w rodzaju Secale.
 • §dr Anna Kalinka -  tytuł dysertacji:  Genomowe zmiany u mieszańców pszenno-żytnich.
 • §dr Ewa Filip - tytuł dysertacji: Badanie zmienności genetycznej grupy odmian pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L. za pomocą izoenzymów i markerów STS (PCR –DNA).
 • §dr Izabela Szućko - tytuł dysertacji: Zmiany sekwencji nukleotydowych DNA w genomach mieszańców pszenno-żytnich.

 

Staże zagraniczne

Prof. dr hab. Stanisława Rogalska

 • §Meksyk - CIMMYT, 1976 rok
 • §Kanada - University of Manitoba, 1976 rok
 • §Szwecja - Svalof AB, 1982/83 rok
 • §USA - University of Gainesville NFREC Quincy, 1989 rok

dr hab Lidia Skuza

 • §Norwegia - University of Life Science – UMB, 2009 rok

dr Magdalena Achrem

 • Norwegia - University of Life Science – UMB, 2009 rok 

Wyszukiwarka

Kalendarz

sierpień 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić